Napísal: Super User
Kategória:

"Výzva IROP-CLLDQ002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 3 - aktualizované k
29.6.2023

18. kolo otvorenej výzvy - dátum uzatvorenia kola 28.9.2023 - výška
alokácie 4314,28€

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 12.4.2023

20. kolo otvorenej výzvy - dátum uzatvorenia kola 10.10.2023 - výška alokácie 352 574,35 €

Oznámenie o používaní loga MIRRI