MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User

"Stratégia_CLLD_OZ Dukla - verzia 3.2 -
platná od 2.12.2019"

Koncept_implementácie stratégie_CLLD_MAS
Dukla o.z._aktualizácia č. 1 - platná od 20.7.2021

Výberové a hodnotiace kritéria stratégie - MAS Dukla o.z.- aktualizácia
č. 1 - platná od 12.4.2021

Výberové a hodnotiace kritériá stratégie_MAS Dukla o.z. - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 12.4.2021

Stratégia CLLD OZ Dukla verzia 3.1_BSZ - "neplatná verzia - ďalej platná ako verzia 3.2 od 2.12.2019"

Koncept_implementácie stratégie_CLLD_MAS Dukla o.z. - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č. 1 od 20.7.2021

Kategória: