MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User

Výzva MAS_067/7.4/5 - s prílohami "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry" - 12.6.2023- ukončené

Výzva MAS_067/7.5/2 s prílohami "Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej  infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie" - 12.6.2023- ukončené

 Výzva MAS_067/7.2/5 - s prílohami "Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie" - 12.6.2023- ukončené

"Výzva MAS_067/7.5/1 s prílohami" "Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie." - 19.7.2021 - ukončené


"Výzva MAS_067/1.2/1 s prílohami" "Podpora na demonštračné činnosti a
informačné akcie" - 28.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.1/1 s prílohami" Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/3 s prílohami" Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/2 s prílohami" Podpora na investície do vytvárania a
rozvoja nepoľnohospodárskych činnosti - 21.6.2021 - ukončené

Výzva  na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP pre PRV 2014-2020 pre
podopatrenia 1.2 a 6.1 - 15.6.2021 - ukončené

Výzva MAS_067/8.5/1 s prílohami - 20.11.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/6.4/1 - aktualizácia" - 12.03.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/2 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/3 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/7.2/3 s prílohami - 28.02.2020 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 4.1, 6.4 a 8.5 - 17.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/1 s prílohami" - 20.12.2019 - ukončené

"Výzva na výber odborných
hodnotiteľov ŽoNFP z PRV 2014 -2020 pre podopatrenie 4.1"- 16.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

  "Výzva MAS_067/4.1/1 s prílohami" -30.08.2019 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020, podopatrenia 7.2, 7.4., 7.5  - 12.07.2019 - Príloha k výzve na výber Odborných hodnotiteľov - ukončené

 "Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami"  - 28.06.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 13.06.2019 - ukončené

Kategória: